Squeegees Mats | Duett

Squeegees Mats

Drainer mat red.

Ref.
508200
8,99 €

Drainer mat black.

Ref.
508300
8,99 €

Drainer mat vegetables.

Ref.
508800
8,99 €

Drainer mat black

Ref.
998115 501
6,99 €

Drainer mat red

Ref.
998115 502
6,99 €

Drainer Mat XL Black

Ref.
998116 501
11,90 €

Drainer mat XL drawings black

Ref.
998114 DIN
12,90 €

Drainer mat drawings white

Ref.
998113 DIB
8,99 €

Drainer mat XL drawings white

Ref.
998114 DIB
12,90 €

Drainer mat cutlery.

Ref.
509300
8,99 €

Drainer mat dishes

Ref.
998113 PLT
8,99 €

Drainer mat XL Dishes

Ref.
998114 PLT
12,90 €

Drainer Mat XL cutlery

Ref.
998114 UCN
12,90 €

Drainer mat grey

Ref.
998115 095
6,99 €

Drainer Mat XL grey

Ref.
998116 095
11,90 €

Drainer Mat drawings black

Ref.
998113 DIN
8,99 €